Виставка – презентація


«ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ НАШОГО УЧИЛИЩА»


                                                                            «Якщо книга виходить із самого серця людини,
                                                         то вона віднайде собі доступ до сердець інших людей»
                                                                                                                                                   Карлейн

      Сьогодні в Кам’янець - Подільському медичному училищі викладацьким складом інтенсивно
здійснюється видання підручників, навчальних та методичних посібників, що характеризує
зростаючий науковий потенціал ВНЗ.
     В читальному залі  бібліотеки  розгорнуто експозицію постійно діючої виставки 
 " Праці викладачів нашого училища", на якій представлені видання з різних дисциплін.
     Мета цієї виставки – поширення інформації серед студентства про книги, які народилися
в стінах нашого училища і є найціннішим пластом видань фонду бібліотеки.
 
 
      
                           
 
    

Збірник методичних рекомендацій для самостійної позааудиторної роботи студентів з педіатрії / Упоряд.: Вєчканова Л.П.,  ГригоренкоО.А., Голодняк Л.С., Біньковська У.Т., Лі пінський О.Ф.- Камянець-Подільський: Абетка, 2006.- 72с.

Вечканова Л.П. Алгоритм практичних навичок з педіатрії: Практикум.- Кам’янець –Поділ.: Абетка, 2005.- 52c.

Welcome to English: Навчально-методичний посібник для студентів Кам'янець-Подільського медичного училища/ Упорядники Буйницька Л.В., Мельник А.В. - Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008 -116 с.

Даний посібник підготовлено з метою підвищення ефективності самостійної підготовки студентів до лекцій та практичних занять. Перехід до кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій школі зумовлює суттєве посилення ролі самостійної діяльності студентів, спрямованої на засвоєння змісту навчання, набуття професійної компетентності. В таких умовах на перший план виходить проблема підвищення результативності самостійної роботи студентів, розробка дидак­тично обґрунтованих підходів до її проектування та організації, впровадження ефективних методів управління її виконанням, підвищення мотивації студентів до самостійної роботи за рахунок її наближення до реальних умов майбутньої професійної діяльності. Даний посібник складається із 24 рекомендацій для самостійної роботи студентів. Широко охоплено такі розділи педіатрії, як догляд за дітьми першого року життя, проведення профілактичних щеплень, догляд за дітьми із соматичною патологією, догляд за дітьми з інфекційними захворюваннями. Значне місце відведено роботі студентів в дитячій поліклініці та стаціонарному відділенні. В даних інструктивних матеріалах вказані різні форми і методи самостійної роботи студені їв міждисциплінарна інтеграція, використаю сучас­на методична та спеціальна література, чинні накази МОЗ України. Дані методичні рекомендації дають можливість підготувати кваліфіковані, ініціативні, творчі медичні кадри.

В Даному посібнику зібрані основні практичні навички по догляду за здоровими та хворими дітьми.
В посібнику велике значення приділяється профілактиці інфікування медичного персоналу. В умовах стрімкого розповсюдження ВІЛ - інфекції серед населення кожен, хто звертається за медичною допомогою, повинен розглядатися як потенційний носій вірусу імунодефіциту людини. Відповідно кожне робоче місце медичного працівника забезпечується засобами попередження передачі вірусу імунодефіциту людини від можливого вірусоносія або хворого на СНІД іншим пацієнтам, медичному і технічному персоналу. Крім СНІДу медичні працівники ризикують заразитись вірусним гепатитом, кишковими і іншими інфекційними захворюваннями. При цьому слід мати на увазі, що головним фактором розповсюдження інфекцій є кров, сеча, мокротиння та інші секрети і екскрети організму. Тому кожний медичний працівник повинен виконувати вимоги протиепідемічного режиму лікувально-профілактичних закладів. З цією метою в посібнику використані накази МОЗ України № 120 від 25.05.2000 р., № 59 від 10.02.2003 р. та інші. Актуальною проблемою в усьому світі є грудне вигодовування дітей до 1 року, яке являється "золотим стандартом" фізіологічного росту і психоемоційного розвитку немовляти. Наказом МОЗ України № 50 від 09.03.2000 р. затверджена Програма підтримки грудного вигодовування дітей в Україні. Посібник висвітлює питання раннього прикладання до грудей в таких алгоритмах, як: "Перший туалет новонародженого"; "Профі­лактика гонобленореї" та в додатку "Протипоказання до раннього прикладання до грудей. Протипоказання до годування груддю". Даний посібник створений з метою підвищення ефективності підготовки студентів до практичних занять. Студент повинен чітко знати алгоритм маніпуляції, вміти виконати практичний навичок, доводячи його виконання до автоматизму. Майбутній медичний працівник! Ваші дії повинні бути точні, швидкі, впевнені, щоб маленький пацієнт та його батьки були спокійні, що медична допомога надається професійно. Пам"ятайте - вам довірено життя та здоров"я людини.

Навчально-методичний посібник складений відповідно до чинної програми з "Англійської мови" (за професійним спрямуванням) для спеціальностей "Лікувальна справа", "Аку­шерська справа" та "Лабораторна діагностика". Посібник покликаний забезпечити практичне опанування студентами мовленнєвих вмінь на рівні, достатньому для іншомовного спілкування у сферах професійної діяльності в типових си­туаціях в усній та письмовій формах; розвиток навичок аналітичного читання, розуміння та використання у професійній діяльності іншомовних джерел з медичної тематики, написання рефератів, анотацій іноземною мовою

Посібник побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює фонетичну будову англійської мови і базовий лексичний мінімум

  
  
                  
 
 

Цісар Т.І. Культура мовлення медика: Навчальний посібник .- Кам’янець – Подільський, 2003.- 176 с

 

 

Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів медичних закладів І – ІІ рівнів акредитації. Мета даного посібника – сприяти поліпшенню фахової підготовки майбутніх працівників охорони здоров’я , виробленню фахової підготовки майбутніх працівників охорони здоров’я, виробленню в них якостей, необхідних в умовах подальшої комерціалізації медицини.